စကၤာပူနဲ ့ျမန္မာျပည္မွာ အေျခစိုက္ထားတဲ့ အဓိက ျမန္မာေက်ာင္းသူ, ေက်ာင္းသား, လူငယ္ေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ပညာေရးအတြက္တြက္ အဘက္ဘက္က ဝန္ေဆာင္မွဳလုပ္ေပးတဲ့ ဝါသနာတူ, ေစတနာတူ ေမာင္ႏွမေတြ ထူေထာင္ထားတဲ့ Bamar Academic International School Pte Ltd မိသားစု မွ ၾကိဳဆိုပါတယ္။